Google+

Elektriprojekt hinnad

Elektriprojekt hinnad

Küsige meilt  hinnapakkumine  tel. 52 198 97.

Või saatke tasuta oma päring läbi kontakt vormi:

 Elektriprojekti näidised võib ka  küsida tagasiside vormis!

* kohustuslikud väljad

   

  Eramaja 150-200 m2 (kasutusloa saamiseks)

  350 EUR

  Korrusmaja peakaitsme kuni 63A

  400 EUR

  Korrusmaja peakaitsme kuni 300A

  500 EUR

  Hoone peakaitsme kuni 630A

  hind kokkuleppel

   

  Tehtud elektriprojektid:

   

  Kiviõli Vene Gümnaasium, Kiviõli, Pargi 9 (näidis)

   

  Kiirabi hoone, Retke tee 1, Tallinn (näidis)

   

  Sotsiaalmaja tugevvool, turvavalgustus, päikesepaneelid

   

  Eramaja (pindala kuni 250m2) (näidis)

   

  Hoone päikesepaneelid, automaatika, ventseade VJK

   

  Detailplaneering: Jõelähtme vald (näidis)

   

  KNX struktuur skeem, Kiviõli vene gümnaasiun

   

   

  Elektriprojekteerimistööd vajatakse alati, kui seade, süsteem, masin, hoone või kinnistu vajavad toimimiseks elektrienergiat.

   

  Elektriprojekteerimise käsiraamat

  Elektriprojekti õnnestumisel mängib koostöö tellijaga tähtsat rolli

  Artikel elektriprojekt: Äripäev , 19.10.2005.

  Elektriohutusseadus
  Eesti Energia võrguga liitumise tingimused
  Majandustegevuse registri seadus
  Majandustegevuse register
  Energiasäästu kompetentsikeskus
  Projekteerimisjuhised “Kodu elektrivajadused”
  Lülitite ühendusskeemid ja – põhimõtted
  Korrusmaja valgustuse kokkuhoiu kalkulaator
  Energiasäästlikud lahendused korrusmaja renoveerimisel

  Arusaamatuste ja probleemide vältimiseks tuleb elektriprojekti tellides oma soovid ja vajadused projekteerijale võimalikult täpselt selgeks teha.

  Uute hoonete elektriprojekti tellib üldjuhul kas arhitekt, projektijuhtimisfirma või suurem ehitusfirma. Erijuhtudel on tellijaks elektritööde tegija. “

  Tellijal on valida, kas tellida põhiprojekt või tööprojekt. Põhiprojekt on peamine dokument ehituspakkumiste korraldamiseks,  selle järgi on võimalik teha kuni 5% täpsusega hinnapakkumine, seal on määratletud kõik seadmed ja tavapärasest erinevad tööd.

  Tööprojekt koostatakse tööettevõtja tellimisel, lähtudes põhiprojektist. Tööprojekti järgi saab tööd teha mistahes elektrifirma.

  “Kui tellija läheb projekteerija juurde, siis peaks tal olema enam-vähem teada, mis koormuseid ta vajab, mida ja kus ta näha tahab, mingi kondikava peaks olema.

  “Kõige parem on projekti teha tellijale, kes teab, mida ta tahab. Kui tellija ütleb, et siin ruumis peab valge olema ja pärast küsib, miks siin nii valge on, siis on raske koostööd teha.

  Et end teemaga paremini kurssi viia lugeda raamatut “Ela­mute elektri­pai­galdised” või muretseda standardikeskusest standard EVS 811:2002, mis on praegu küll muutmisel. “See dokument kirjeldab üsna täpselt, mis ühes elektriprojektis peab sisalduma. End ebakindlalt tundes on alati võimalus võtta projekti tellimiseks konsultant.

  Elektri projekteerimise etapid:

  • lähteandmete kogumine
   • projekteerimise staadiumid

   • eskiisprojekti
   • konsul­tatsioonitööd
   • eelprojekt
   • põhiprojekt
   • tööprojekt
  • ehituse hinnapakkumise
  • läbiviimine
  • autorijärelevalve
  • ehitusjärgsed
   • konsultatsioonitööd

   • teostusdokumendid
   • kasutus- ja
   • hooldusjuhendid

  Allikas: “Elamute elektripaigaldised”

   

   

   

  Küsida võib nii tel. +372 52 198 97, kui  [skype-status]

   

   

  Tellige elektriprojekt Electric OÜ ettevõttes !