Google+

Elektripaigaldise audit

Elektripaigaldise audit, visuaalne ülevaatust alates 25.- eur.

 

Küsige meilt  hinnapakkumine tasuta tel. 52 198 97

 

Või saatke  oma päring läbi kontakt vormi:

 

 

* kohustuslikud väljad

   

   

   

  Kontrollmõõtmised

  110 EUR

  Elektripaigaldise audit (tehniline kontroll)

  120 EUR

  Elektripaigaldise teostusjoonised

  250 EUR

  Elektripaigaldise puuduste kõrvaldamine

  hind kokkuleppel

  Elektripaigaldise audit (tehniline kontroll)  hinnakiri.

   

  Korrusmaja (KORTERIÜHISTU) elektripaigaldise audit  (kuni 90 korterit)

  110 EUR

  Elektripaigaldise kasutuselevõtule eelnev audit, peakaitse kuni 35A (ERAMAJA)

  100 EUR

  Elektripaigaldise kasutuselevõtule eelnev audit, peakaitse kuni 250A (ÄRIHOONE)

  170 EUR

  Elektripaigaldise kasutuselevõtule eelnev audit, peakaitse üle 250A( ÄRIHOONE)

  hind kokkuleppel

   

  Kontrollmõõtmised (hinnakiri)

   

  Elektrikilp kuni 48 mod.

  50 EUR

  Elektrikilp kuni 72 mod.

  75 EUR

  Rikkevoolukaitselüliti kontroll

  3 EUR

  Maandusseade mõõtmine

  15 EUR

   

   

   

   

  Hoones elektrisüsteemi tehniline kontroll tuleb tellida, kui on installeeritud ja paigaldatud täiesti uus elektrisüsteem või on olemasolevat märkimisväärselt uuendatud.

  Tehniline kontroll on eeltingimuseks, et saada uuele hoonele kasutusluba ning ühendada juhtmestik elektrivõrku.

  Elektritööde ettevõte Electric OÜ  kontrollib , et elektrisüsteem vastab ohutusnõuetele ja kehtivatele standarditele – alles seejärel tohib juhtmestiku elektrivõrku ühendada.

  Tehnilise kontrolli tööde hinnakiri

  Kasutuselevõtule eelneva tehnilise kontrolli tellimiseks esitab elektripaigaldise ehitaja   järgmised dokumendid.

  1) tellimus-garantiikirja (Blank 1) kasutuselevõtule eelnevaks tehniliseks kontrolliks;

  2) elektripaigaldise projekti koos teostusjooniste ja võimalike parandustega;

  3) elektripaigaldise võrguühenduse tehnilised tingimused või liitumispunkti või ühenduspunkti määratleva dokumendi;

  4) elektripaigaldise käidukorraldajat määrava dokumendi ( kui peakaitse ületab 100A)

  5) elektripaigaldise ehitaja visuaalkontrolli protokolli koos nõuetekohasuse deklaratsiooniga;

  6) kaetud tööde aktid koos vastavate joonistega (vähemalt maandusseadme, maakaablite, kaetud installatsiooni ja kaabelkütte kohta);

  7) akrediteeritud labori poolt teostatud elektripaigaldise kontrollmõõtmiste protokollid koos kokkuvõtva aruandega;

  8) seadistamist vajavate seadmete seadistustööde aktid (sh sätestatud kaitselüliteile);

  9) võimalike eriotstarbeliste seadmete mõõtmiste- ja katsetuste protokollid vastavalt tootja nõuetele.

  II ja III liigi elektripaigaldiste korraline tehniline kontroll

  Elektripaigaldise korralise tehnilise kontrolli tellimiseks esitab elektripaigaldise omanik järgmised dokumendid:

  1) tellimus-garantiikirja (Blank 2) korraliseks tehniliseks kontrolliks;

  2) elektripaigaldise käidukorraldajat määrava dokumendi ( kui peakaitse ületab 100A)

  3) elektripaigaldise hoolduskava;

  4) elektripaigaldise eelmise kontrolli dokumendid;

  5) elektripersonali olemasolul selle elektriohutusalaste teadmiste hindamise dokumendid;

  6) elektripaigaldise liitumispunkti ja ettenähtud peakaitsme nimivoolu määrava dokumendi;

  7) elektripaigaldise tegelikkusele vastavad skeemid, joonised;

  8) elektripaigaldise laiendus- ja ümberehitustööde kohta asjakohased joonised ja kontrolliprotokollid;

  9) kaetud tööde joonised maandusseadme ja maakaablite kohta;

  10) akrediteeritud labori poolt teostatud elektripaigaldise kontrollmõõtmiste protokollid koos kokkuvõtva aruandega;

  11) kaitseaparaatide seadistustööde aktid.