Electric OÜ pakub kvaliteetset teenust nii suuremates kui väiksemates elektritöödes, kui ka elektririkete kõrvaldamisel 24/7. Võta julgelt ühendust ja küsi tasuta hinnapakkumist läbi meie kontaktvormi.

Elektritööde hinnakiri:
Teenus Hind
Transport väljaspoole Tallinnat (1 km/kohta) 0,70 € / km
Elektritööde teostamine kohapeal 25 € / tunnis
Elektririke kõrvaldamine 24/7
Teenus Hind
Väljakutse Tallinna piires tööajal (08:00 – 18:00) 30 € / tunnis
Väljakutse Tallinna piires töövälisel ajal (18:00 – 08:00) 40 € / tunnis
Väljakutse Tallinna piires kiirkorras 24h jooksul 50 € / tunnis
Transport väljaspoole Tallinnat (1 km / kohta) 0,35 € / km
Elektriavarii likvideerimine(arvestus 15min täpsusega) 25 € / tunnis
Elektriavarii likvideerimine töövälisel ajal (18:00 – 08:00) 55 € / tunnis

Mida Electric OÜ pakub?


Elektritööd sisetingimustes tähendavad elektriseadmete remontimist, ümberehitamist, kontrollimist, katsetamist ja hooldamist ning elektripaigaldiste projekteerimist, kontrollimist, katsetamist, remontimist, hooldamist ja ehitamist, sealhulgas elektriseadmete paigaldamist vastavalt elektritöö seadusele. Elektritöö tegemisel tuleb tagada inimeste, vara ja keskkonna ohutus, järgides asjakohaseid ohutusnõudeid.

Meie ettevõte tegeleb elektririkete kõrvaldamise ja avarii elektritöödega.

Elektritööde teostamisel peab ettevõtja dokumenteerima elektritööde tegemise ja koostama konkreetsete elektritööde dokumentatsiooni vastavalt seaduse nõuetele.

Pärast elektritööde tegemist peab ettevõtja veenduma mõõtmis- ja katsetustulemuste, visuaalkontrolli ning elektriseadme või -paigaldise dokumentatsiooni alusel, et elektriseade või -paigaldis vastab käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele ning kinnitama seda kirjalikult.

Sisseruumides teostatavad elektritööd hõlmavad järgmist: pistikupesade, lülitite, valgustite ja nende lisaseadmete (sh trafode), liikumisandurite, küttekaablite paigaldamine ja vahetamine ning pesumasinate, nõudepesumasinate, elektripliitide, saunakeriste, elektriboilerite jms ühendamine elektrivõrku.

Lisaks pakume KNX süsteemi paigaldust.