Elektritööde ettevõte Electric OÜ pakub sinu objekti elektripaigaldisele käidukorralduse lepingu sõlmimist ehk meie elektriasjatundja pilku ja kätt. Käidukorralduse lepingu sõlmimiseks Electric OÜ-ga on vajalik täita taotlus ja tuua meile läbivaatamiseks elektripaigaldise projekt koos muu olemasoleva dokumentatsiooniga.

Hoone elektrikäi alates 20 € peakaitsmel kuni 100A.

Kuidas ohutult lülitada seade elektrivõrku?

Kuidas ühendada pesumasin või elektriboiler ohutult vooluvõrku majas, kus puudub maandus? Õige ja ohutu ühendamise jaoks peavad kõik pingelised seadmed olema maandatud. Kõik voolujuhtivad osad ja hoone konstruktsioonid, nagu neutaal, veetorustikud, küttetorustikud, kanalisatsioon, maja armatuurid, kaablikanalid, vundamendi sõrestikud jne, peavad olema ühendatud ja maandatud. Järgnevalt on 10 skeemi, mis näitavad lekkevoolu protsesse, alustades klassikalise, nõukogude režiimi elektripaigaldise skeemist kuni erinevate rikete ja lahendusteni. Kokkuvõttes võib öelda, et kõiki korteri elanikke päästab torustiku PEN-iga ühendamine ja pea maanduspotentsiaalide ühtlustus majas.

Minu poolt on lisatud 10 skeemi, kus on näidatud lekkevoolu protsessid.

Joonised on paigutatud loogilises järjekorras:

JOONIS 1
Siin on klassikaline, nõukogude režiimi elektripaigaldis neitraal maandusega TN-C, 1000 V tüüpilises mitmekordses majas.

Skeemi peal on näha: korruse elektrikilp,  automaatlüliti elektrikilbis, keskkütte süsteem, veevarustuse süsteem, kodutarbijad: elektriboiler.

JOONIS 2
Eemaldame kõik mitte vajalikud märkused ja tähistame null juhtmed-rohelise väviga PEN.

JOONIS 3
Kodutarbijate korpused asuvad alati veetoorustiku ja keskkütte radiaatori läheduses. Skeemi peal on märgitud isoleerimata elektriboiler (musta värviga) aga maandatud (rohelise värviga)

JOONIS 4
Skeemil on näidatud inimesed, kes saavad elektrilöögi. Korteris nr.3 on elektriboileri rike. Elektriboileris on aga veetoru. Vaadake, et naabrid (korter 1 ja 2) ei kasutaks elektritarbijaid. Me ei räägi praegu sellest, et krt. nr 1 ja 2 on olemas elektrikaitse aparatuur

JOONIS 5
Sellisel juhul krt 1 ja 2 elenikud pääsevad tänu potensiaaliühtlustusele.

JOONIS 6
Lekkevool on vaja suunata juhtmestikku,  mis on selleks ettenähtud. Skeemi elektripaigaldisel on see roheline juhtmestik PEN. PEN peab jagama korruse kilbis , ja edasi lähevad kaks juhet PE ja N.

3-da korteri elaniku kohustus on hoida elektripaigaldis töökorras ja vajadusel kutsuda elektrik,, kes teostab vastavad elektritööd (see on PEN jagamine)

JOONIS 7
Kui aga 3. korteris paigaldati juurde veel rikkevoolu kaitse, siis lekkevool (10-30Ma) lülitab välja võrgust ohtliku elektriboileri.

JOONIS 8
3-da korteri omanik ei ole kutsunud elektrikku koju tegema elktritööd. PEN juhe jäi jagamata ja puudus rikkevoolu kaitse. Selle tõttu, et 1 2 krt. elektriboileri korpused on hästi maandatud PEN –siis meil on olemas potensiaali vahe.

Nad oleks pidanud ühendama oma elektriboileri korpused veetorustikuga. Küsimus: kus?  Elektriboileri korpus ei ole korteri potensiaaliühtlustus latt.

JOONIS 9
On veel üks variant: halvasti ühendatud PEN juhe. Siis tekkib ülepinge ühes korteris ja pigelangus teises korteris. Veel läheb ohtlik potensiaaal läbi PEN elektriseadme korpusele. Sellisel juhul teise korteri elenikke ei päästa isegi ülepinge stabilisaatori ja rikkevoolukaitse rakendamine

JOONIS 10
Kokkuvõtteks: kõiki korteri elanike päästab torustiku PEN-iga ühendamine ja pea maanduse potentsiaalide ühtlustus majas.

JOONIS 11