Küsige hinnapakkumine ja leiame lahenduse Teie murele. Oleme kliendisõbralik lahendustele orienteeritud ettevõte Eestis- ja Soomes.

Elektriprojekti koostamise hinnakiri:
Teenus Hind
Eramaja 150-200 m2 (kasutusloa saamiseks) 350 €
Korrusmaja peakaitsme kuni 63A 400 €
Korrusmaja peakaitsme kuni 300A 500 €
Hoone peakaitsme kuni 630A Kokkuleppel

Lõpetatud projektid:

Elektriprojekteerimise teenuseid on vaja alati, kui mingi seade, süsteem, masin, hoone või kinnistu nõuab elektrienergia kasutamist oma tööks.


Selleks, et vältida arusaamatusi ja probleeme elektriprojekti tellimisel, on oluline selgelt ja täpselt kirjeldada oma soove ja vajadusi projekteerijale.

Uute hoonete elektriprojekti tellimiseks on tavaliselt vastutav arhitekt, projektijuhtimisfirma või suurem ehitusfirma. Mõnikord võib tellijaks olla ka elektritööde tegija.

Tellijal on võimalik valida põhiprojekti või tööprojekti tellimise vahel. Põhiprojekt on oluline dokument ehituspakkumiste korraldamiseks, kuna see võimaldab teha kuni 5% täpsusega hinnapakkumise ning selles on määratletud kõik seadmed ja tavapärasest erinevad tööd.

Tööprojekt koostatakse tööettevõtja tellimisel, lähtudes põhiprojektist. Tööprojekti järgi saab tööd teha mistahes elektrifirma.

Kui tellija läheb projekteerija juurde, peaks tal olema selge aimdus, milliseid koormusi ta vajab, milliseid seadmeid ta soovib ja kus neid paigutada. Mida selgemad on tellija soovid, seda parem on koostöö projekteerijaga.

Et end paremini kurssi viia, soovitame lugeda raamatut “Elamute elektripaigaldised” või hankida standardikeskusest standard EVS 811:2002, mis kirjeldab üsna täpselt, millised elemendid peavad olema ühes elektriprojektis. Kui end tunnete teemaga ebakindlalt, võite alati kaaluda projekti tellimiseks konsultandi kasutamist.

Elektriprojekteerimise protsess hõlmab järgmisi etappe: lähteandmete kogumine, eskiisprojekti koostamine, konsultatsioonitööd, eelprojekti koostamine, põhiprojekti koostamine, tööprojekti koostamine, ehituse hinnapakkumine, ehituse läbiviimine, autorijärelevalve, ehitusjärgsed konsultatsioonitööd, teostusdokumendid ja kasutus- ning hooldusjuhendid.

Palun tutvu seadme ohutuse seadusega (lühend SeOS), et olla kursis viimaste muudatustega.